Szent Iván havának jeles napjai – június


 

JÚNIUS 8. MEDÁRD NAPJA

Közismert időjárásjósló nap. A közhiedelem úgy tartja, hogy ha ezen a napon esik az eső, akkor negyven napig esni fog, ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz.

 

JÚNIUS 10. MARGIT NAPJA

Ezen a napon az esős idő rossz dió- és mogyorótermést jósol. Alkalmas nap volt a retek, a káposzta, és a len vetésére. Egyes vidékeken Legyes Margitnak nevezték, nem nyitottak ablakot egész nap, mert „Margit asszony a legyek királynője és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel.”

 

JÚNIUS 13. PÁDUAI SZENT ANTAL NAPJA

Antal 1195-ben született, Lisszabonban előkelő, vallásos szülők gyermekeként.

Legnépszerűbb legendája szerint a szent egy zsidó embert meg akart győzni arról, hogy Krisztus valóban jelen van az oltáriszentségben. Ezért a zsidó szamarát a kehely és az ostya elé vezette. Az állat a szentségek láttán letérdepelt. Így lett a szamár Szent Antal jelvénye. Választásának volt valóságalapja is. A szamár illett a szegénységi fogadalmat tett cseri barátokhoz.

Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen.

 

JÚNIUS 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS NAPJA VAGY SZENT IVÁN- NAP

Keresztelő Szent János az utolsó proféta és Jézus előfutára, ő kereszteli meg Jézust. Az ő személye kapcsolja össze az Újszövetséget az Ószövetséggel. Magyarországon a Szent Iván név terjedt el. Egyes vidékeken Virágos Szent Jánosnak vagy Búzavágó Szent Jánosnak is nevezik.

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, ekkor a legrövidebb az éjszaka. A szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja, melynek célja megőrizni a fényt, segíteni a Nap évenkénti újjászületését. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván- napi tűzugrás szokásának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.

Ugranak a fiatalok egyedül, vagy párban is, hogy együtt maradjanak. A lányt a legény viszi át a tűzön, hogy megtisztuljanak, és amikor családot alapítanak, sok gyermekük szülessen.

Régen a tűzugrás alatt a falu összes fiatalját összeénekelték valamelyik párosító énekben. Ez bizony hosszú ideig tartott. Innen ered a mondás: hosszú, mint a szentiváni ének.

 

JÚNIUS 29. PÉTER-PÁL NAPJA

A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a búza töve ezen a napon megszakad, kezdődhet az aratás.

Szent Pétert a halászok patrónusaként tisztelték, s az egykori halászcéhek ilyenkor rendezték a gyűlésüket. Ekkor volt a legény- és mesteravatás.