Himfy Versünnep a Kisfaludy Sándor Emlékházban


„Amott látom domborodni

     Nagy-Somlónak kalapját

Amott,jobbról,nyálasodni

     A Marczalnak iszapját;”

 

 

Himfy Versünnep a Kisfaludy Sándor Emlékházban

 

 

              A Kisfaludy Sándor Emlékház a Költészet Napja alkalmából szavalóversenyt írt ki az ifjúság számára. A szavalóverseny megrendezésének apropóját ugyan a Költészet Napjának méltó megünneplése adta,de leginkább a költészet és a hagyományok ápolásának szolgálata indította.

             Szeretnénk a fiatalok körében jobban megismertetni névadónk, Sümeg nagy költő fiának Kisfaludy Sándornak költészetét. Megszerettetni és népszerűsíteni az előadóművészet csodaszép formáját a versmondást.

                     A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján,április 11-én ünnepeljük – természetesen nemcsak őt,hanem a költészetet,a lírát magát is.

De mi a költészet és miért emlékezünk meg róla?

 

              

 

  A költészet nemcsak önkifejezés,örök titokzatosság ,amely hatással van emberre és így a világfolyására,megfoghatatlan,mégis annyira élő. Pár éve készült felmérés szerint egyre kevesebb verseskötet fogy,talán felgyorsult életünk miatt nehéz a költészetbe feledkeznünk,azért elfelejtenünk nem szabad,hiszen a költészet maga az élet.

 

            József Attila szavaival élve:

 

           „Költő vagyok – mit érdekelne

             engem a költészet maga?

             Nem volna szép,ha égre kelne

             az éji folyó csillaga.

           

             Az idő lassan elszivárog,

              nem lógok a mesék tején,

              hörpintek valódi világot

              habzó éggel a tetején.”

              A szavalóverseny fókuszába Kisfaludy Sándor „Himfy” költészetét állítottuk ,így a kötelező versek kiválasztása során szerelmi versciklusának a Himfy szerelmeinek egy-egy dalát jelöltük meg. Tudjuk,hogy régies nyelvezete ,szigorú prozódiája,romantikus képgazdagsága miatt, nem könnyű  Kisfaludyt mondani,ezért nem kis feladat elé állítottuk a általunk megcélzott általános iskolai korosztályt. Emiatt ,a szabadon válaszható vers esetében ,úgy gondoltuk ,nagy klasszikus lírikusaink bármely,kedves szívükhöz egyéniségükhöz közel álló versét választhatják.

Az Emlékház megkeresésére, a helyi  Ramassetter Vince Általános Iskola vezetése és irodalomtanárai , legnagyobb örömünkre ,támogatták kezdeményezésünket, szívesen fogadták rendezvényünk ötletét.

 

         A szavalóverseny megrendezésére 2018. április 12-én 9 órakor Kisfaludy Sándor Emlékházban kerül sor. Himfy szülőháza és otthona méltó hátteréül szolgál majd, a költészetet és verseket szerető  fiatalok színvonalas vetélkedéséhez. Szakmai zsűri értékeli és díjazza, a költészetet és nagy költőinket ,ilymódon ünneplő diákokat.

 

            A  Himfy Versünnep nyílt, a Kisfaludy Sándor Emlékház szeretettel várja a költészetet,a magyar lírát és versmondást szerető érdeklődőket !

 

Az eredményes lebonyolításról,a résztvevőkről és díjazottakról örömmel számolunk majd be, az újság hasábjain.

 

 

Császár Klára
Kisfaludy Emlékház