50 éve történt – Tárlat a Kisfaludy Emlékházban


1967 február elsején avatták a Sümeg Kórház 80 ágyas Belgyógyászati Osztályát. Idén nyáron a Kisfaludy Emlékház időszaki kiállítótermében egy tárlattal szeretnénk megemlékezni arról, hogy a városunk kórházának Belgyógyászati Osztályát 50 éve avatták fel. A szervezési feladatokat Prof. Dr. Góth László vállalta fel, aki visszaemlékezéseiben felelevenítette a Sümegi Kórház történetét.

A Sümeg Kórház alapítása Kompanik Zsófia és Ramasetter Vince adományának köszönhetően 1875-ben történt, és amelyet 1878-ban avattak. A II. világháború után a kórház igazgatói dr. Aczél Elemér (-1961), dr. Vattay Gyula (1961-1971) és dr. Mészáros István (1971-1994) voltak. Ekkor a kórház két területen gyógyított. A sebészetet dr. Aczél Elemér irányította 1931 és 1961 között, majd dr. Vattay Gyula 1961-től. A másik orvos diszciplinát (általános/belgyógyászat) dr. Ruppert Elemér képviselte 1950-ig, majd utóda dr. Belák Sándor 1951 és 1959 között. Mészáros István főorvos 1959-től vezeti a Belgyógyászati Osztályt egészen 1997-ig. 1962-ben történt a Belgyógyászati Osztály földszintes épületének átadása, amelyhez 1 100 000 Ft-ot az Egészségügyi Minisztérium biztosított és 450 000 Ft pedig a Tsz-tagok és bauxit bányászok adománya volt. 1968. február elsején került sor a 80 ágyas Belgyógyászati Osztály avatására. A kórház területén, korábban épült földszintes épület emelettel gyarapodott és szerkezetében is a kor új irányzatát képviselte. Az épület földszinti baloldali szárnyában kapott helyet a nővérszoba, az orvosi szoba és a kiszolgáló helyiségek. A földszinten főként fekvőbetegeket kezeltek 4-8 ágyas kórtermekben. A folyosó végén elkülönítve később szub-intenzív részleg működött. Az emeleten a főorvosi/igazgatói szoba, vizsgáló, nővérszoba/öltöző, konyha-ebédlő és az 1-2- 4 ágyas kórtermek. Az épület jobb szárnyában kapott helyett a Röntgen Osztály a földszinten és a Laboratórium az emeleten.
Az átadási ünnepségen megjelentek a Sümeg, a járás, a megye, a minisztérium képviselői, valamint az osztály és a kórház dolgozói. Az utóbbiak a hajnalig tartó vidám ünneplés során táncra is perdültek.
A modern épületben lehetővé vált a sok igényt kielégítő gyógyító tevékenység. A belgyógyászati korszerű szemlélete támogatva az akkor magas szintű diagnosztikai lehetőségekkel eredményezte, hogy a megye frekventált személyiségei is szívesen választották gyógykezelés céljából a Sümegi Kórház Belgyógyászati Osztályát. A kutató munka is szerves részét képezte a gyógyításnak, amelynek eredményeiről hazai és nemzetközi eredményeiről különböző fórumokon elhangzott előadások valamint számos, mai is idézett, közlemény tanúskodik.
Az Intézmény létrejöttének 50. évfordulója emlékeztet bennünket arra az időszakra, amikor Sümeg vezető szerepet töltött be, főként dr. Mászáros István tevékenységének köszönhetően, a térség/vagy a megye egészségügyében, nem kis dicsőségére dolgozóinak, s hasznára állampolgárainak.

1. Forrás: dr. Mészáros István: A gyógyítás szolgálatában. Sümeg és Vidéke, Sümeg 2009.
2. Visszaemlékezések. Prof. Dr. Góth László

Oszkai Réka