Országos digitalizáló pont lettünk


A Kisfaludy Sándor Emlékház lehetőséget kapott, arra, hogy részt vegyen a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (2017. Január 1-től: Forum Hungaricum Nonprofit Kft.) Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programjában. A program a magyar kulturális örökség digitalizálására és feldolgozására irányul.

A program célja jelen esetben, a kulturális örökségünk, a Kisfaludy Sándor Emlékház gyűjteményi anyagának digitalizációja, a digitalizált anyagok feldolgozása és egy online adatbázisba való feltöltése. A Forum Hungaricum aggregációs adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, így nyújt betekintést partnereinek állományába, felfedi a kulturális tartalmakat, amelyeknek holléte egységes adatbázis híján nehezebben lenne beazonosítható.

A Forum Hungaricum Nonprofit Kft., nemzeti aggregátorként, ellátja a nemzeti kulturális értékek digitális formátumainak és a hozzájuk tartozó metaadatoknak az összegyűjtését és az Europeana Alapítvány felé történő exportálását, így az Európai Digitális Könyvtár nyilvános gyűjteményét is gyarapítja.

A program egy hatalmas lehetőség és szakmai előrelépés számunkra. Lehetőség arra, hogy digitálisan megőrizzük a gyűjteményeinket, virtuálisan megjelenjünk, előkészítsük a múzeumi fejlesztéseinket, megteremtsük a háttéradatbázist az interaktivitás kialakításához. Mindehhez a szakmai támogatás mellett a feladatellátáshoz szükséges modern eszközöket és két kollégát is kapunk, akik erősítik majd az emlékház elhivatott csapatát.

Oszkai Réka