Sümegi Kincsestár


Áprilisban hivatalosan is megalakult a Sümegi Települési Értéktár Bizottság. A települési értékek gyűjtése, értéktár kialakítása, javaslattételi lapok összeállítása példaértékű közösségi összefogáson keresztül valósult meg.

Az első ülésen nem sikerült minden adatlapot áttekinteni, de 15 javaslat tekintetében született döntés. Kijelenthetjük, hogy számunkra minden érték nagyon fontos. Az, hogy mi kerül megyei szintű döntés elé és mi nem, azt nem az adott érték helyi megítélése határozza meg, hanem az a szempont, hogy milyen hatókörű érdeklődésre tarthat számot.

A következő javaslatok kerülnek megyei ill. országos szintű delegálásra is:

 • „SÜMEG BÚCSÚJÁRÓHELY – A sümegi Szűz Mária kegyszobra”
 •  „Lant alakú sírkövek a sümegi temetőben”
 • „Sümegi plébániatemplom Franz Anton Maulbertsch által festett falképei”
 •  „Sümeg város erődítésrendszere I.: a Vár”,
 • „Sümeg város erődítésrendszere II.: Városfalak és bástyák”
 • „Sümeg város erődítésrendszere III: A falakkal kerített történelmi belváros”,
 • „Kisfaludy Sándor Magyar szüretelő éneke és annak továbbélése Európa himnuszában”
 • „Püspöki Palota”
 • „Kisfaludy-kultusz, Kisfaludy Sándor élete és munkássága”
 • „Kisfaludy Sándor Emlékház”
 • „Darnay Kálmán életútja”
 • „Ramassetter Vince életútja”,
 • „Sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom és kolostor”
 • További két érték esetében a Bizottság a települési érték kategóriába sorolta a javaslatot:
 • „Sümegi Tóth Tivadar költészete”
 • „Sümeg Város Fúvószenekara Egyesület”

Továbbra is számítunk a közösségre, az aktív lakosokra, civil szervezetekre, mindenkire, akinek fontos ez az értékgyűjtő tevekénység. Várjuk a javaslatokat, gyűljenek össze a kincseink, mutassuk meg azt, amire büszkék vagyunk, amitől Sümeginek érezzük magunkat, amitől jó itt élni!

Oszkai Réka és Sümegi Kata, Sümegi Települési Értéktár Bizottság