Szerencse Károlyné kulturális intézményvezető búcsúztatása


TISZTELET- KÖSZÖNET – HÁLA – SZERETET

Szerencse Károlyné kulturális intézményvezető elköszönő gondolatai

Nagyon boldog embernek mondhatom magam, hisz tele van a szívem tisztelettel, köszönettel, hálával és szeretettel!

Mindenekelőtt hálás vagyok a Jó Istennek, hogy megajándékozott a szakmám szeretetével. Hisz hatalmas nagy érték, ha az ember azt csinálhatja, amit szeret és olyan körülmények között, ahol kiváló kollégákkal dolgozhat.

Köszönöm Sümeg Város Önkormányzat mindenkori vezetésének a bizalmat és megtiszteltetést, azt a szép szakmai életutat, hogy 21 évig irányíthattam – vezethettem Sümeg város és térsége településeinek kulturális – közösségi életét.

Felsorolhatatlan sok jószándékú embernek, szakmai szervezetnek, hivatalnak, civil egyesületnek, intézménynek, vállalkozóknak, a háttér munkálatokban aktívan résztvevőknek köszönöm a nagyon jó szakmai-és emberi kapcsolatot, a példaértékű együttműködést, a jóindulatú segítőkészséget, biztatást, támogatást, szeretetet.

Hálával tartozom a városban és intézményünkben működő összes amatőr művészeti csoportjaink minden tagjának a kitartásáért, a lelkes, igényes tevékenységükért, a színvonalas műsoraik által nyújtott sok örömteli pillanatért.

A kulturális szolgáltatásokat igénybe vevőknek köszönöm az aktív részvételét, kedves közönségünk minden korosztályának a sok-sok teltházas rendezvény sikerét.

Rengeteg sok közösségi program, kulturális esemény, közös élmény köt össze Bennünket. 

Hálásan köszönöm minden kedves volt munkatársamnak és a jelenlegi kollektívámnak a rengeteg szorgalmas, felelősségteljes, kiváló szakmai munkát, a példamutató hozzáállást, hisz minden szép elért eredmény közös munkánk gyümölcse!

Nagy örömmel tölt el, hogy a sok éves töretlen, folyamatos minőségi építkezésnek köszönhetően esztétikai környezetében igényes, szakmai-technikai eszköztárában gazdag,  modern infrastruktúrában felszerelt, igényes közösségi teret, egy szépen felfejlesztett, korszerű intézményt adhattam át.

Szakmai tudásomra, sok-sok éves tapasztalatomra építve pedig a továbbiakban is – amikor csak szükséges – mindenkor számíthat Rám „szeretett városom, Sümeg”!

Köszönöm, hogy széppé tették szakmai életem!         Szerencse Károlyné, Éva

____________________________________________________________________________________________________

Kedves Igazgató Asszony! 

Már hivatalosan nem szólíthatunk így, de azt gondoljuk lelkünkben, gondolatainkban, még sokáig itt maradsz ennek az intézménynek a főnök asszonya, Évikéje.

Becsületesen, tele ambícióval, lelkesedéssel végig munkálkodott 40 év szolgálati időd elteltével elfogadtad az élet ajándékát, nyugdíjba vonulsz.

A tisztességes befektetés, melyet megtettél, mindig megteremti a maga hozamát: megbecsülést, elismerést, szeretetet, szakmai rangot. Te ismered munkád minden titkát, melyet sose féltél átadni nekünk. Megtiszteltetés volt veled dolgozni. Megtanulhattuk tőled a türelmet, a szakma szeretetét, – hogy bármilyen nehéz is egy feladat, meg kell oldani, – hogy hogyan kell odaadó szeretettel viszonyulni minden emberhez, – hogy a főnöknek mindig igaza van, … és sorolhatnánk.

A legkiválóbbak számára az élet jutalmat ad – szerető kollégákat, gondoskodó szülőket, hűséges társat, remek gyermekeket. Ennél nagyobb ajándék nincs is talán.

Most egyik szemünk sír, a másik nevet. Hiányozni fognak kedves megjegyzéseid, remek ötleteid, az ebéd utáni kávézások, mély beszélgetések.

Ezután több időd lesz a családodra, nagy sétákat tehetsz a kutyusoddal,     utazhatsz szeretett városaidba, kedvenc társulataid előadásaira…

Tudjuk, nehéz szívvel hagysz itt minket, látogass meg bennünket gyakran, legyen ez a ház szelíd kikötő számodra, ahol mindig barátokat találsz.

Kívánunk jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli pihenő éveket!

Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház Kollektívája 

____________________________________________________________________________________________________

Drága Kollégáim!

Mi is egy szervező kollektíva munkájának legnagyobb elismerése?

Ha kifogástalan hozzáállással, körültekintő, minden részletre kiterjedő, alapos minőségi munkával, példamutató összefogással olyan rendezvényt szervez, amely egy életre szóló, felejthetetlen szép élményt nyújt közönségének. Megtölti az emberek szívét az irántuk érzett tisztelet, öröm és őszinte szeretet csodás érzésével.

Köszönöm Nektek, hogy ezzel a csodás érzéssel, az általatok legnagyobb gondossággal, titokban megszervezett „Meglepetés ünnepséggel” – szívemnek a legkedvesebb élményével – „saját szakmai gyermekeim” :

a Broadway Táncegyüttes

 

Sümeg Néptáncegyüttes

 

Szegedy Róza Nőikar

 

Buzási Szabolcs

 

táncművész Karcsi fiam és társai

 

megható, gyönyörű műsorával ajándékoztatok meg.

Soha nem fogom elfelejteni azt a szép vasárnap délutánt!