Szőlők metszése


Az eltelepített európai gyökeres vessző vagy oltvány egyéves vesszejét már az ültetés alkalmával visszametszettük két rügyre.

Így az első évben a szőlő további metszést nem igényel. El kell azonban döntenünk, hogy milyen tőkeformát kívánunk kialakítani, mert a következő évben már ennek megfelelően kell metszeni.

Magyarország éghajlati viszonyai nem teszik lehetővé, hogy a szőlő eredeti „szokása” szerint fejlődjék, mert hideg teleinken a védetlen tőkerészek elfagynának. Ezért olyan művelési módokat kellett kialakitani, amelyek a fagyérzékeny tőkerészeknek megfelelő védelmet nyújtanak. így terjedtek el az alacsony művelésű tőkék, amelyeket ősszel földdel takarnak be. A házikertekben azonban már régebben rájöttek a lugasok kialakításával arra, hogy egyes fajták –  védett helyeken – még a kivételesen kemény tél sanyargatását is elviselik.

Újabban a nagyüzemek is fokozatosan térnek át olyan művelési módokra, amelyek a talaj felszínétől távolabb, magasan hozzák a termésüket. Gazdaságossági szempontból ez nagyon fontos, hiszen minél nagyobb a tőke felülete, annál nagyobb a várható termés. Nem egy olyan lugastőkét ismerünk az országban, amelyről gazdája évente rendszeresen 200-300 kg termést takarít be. És nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a gondozott szőlőlugas a házikert legszebb díszei közé tartozik!