Meghívó képviselő-testület nyilvános ülésére


2020. Július 2-án (csütörtökön) 14:00 órai kezdettel Sümeg Város testülete nyílvános ülést tart a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácstermében.

A napirendi pontok:

               

 1. Sümeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról beszámoló                                                       Végh László polgármester                                                                                                                                                                            
 1. Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 2019. december 31-ig                                                                 Végh László polgármester 
 1. 2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés                                                                                                    Végh László polgármester
 1. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. II. félévi  munkaterve                                    Végh László polgármester
 1. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztens státusz   kérése                                          Végh László polgármester
 1. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház alapító okiratának módosítása          Végh László polgármester
 1. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2019. évi   szakmai beszámolója        Végh László polgármester
 1. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2020. évi  

          közművelődési szolgáltatási terve módosításának elfogadása                                                                        Végh László polgármester                                                    

 

 1. Javaslatok a Kisfaludy Sándor Emlékház működésével kapcsolatban                                                         Végh László polgármester
 1. Beszámoló a Napfény Segítő Központ 2019. évi tevékenységéről                                                                  Végh László polgármester                                                                                                                                      
 1. CASTRUM 50. Kft. beszámolója a Sümegi Vár 2019. évi működtetéséről                                                   Végh László polgármester
 1. Közérdekű kötelezettségvállalás szerződés felfüggesztése iránti kérelem                                                    Végh László polgármester
 1. Edutus Egyetemmel fennálló Együttműködési Megállapodás módosítása                                                  Végh László polgármester
 1. Pályázati kiírás, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi támogatására                 Végh László polgármester
 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése                                                                            Végh László polgármester
 1. Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány pályázati felhívása                                                                                Végh László polgármester
 1. TOP-1.2.1-15VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen pályázat                                    Végh László polgármester       

         keretein belül „tanösvény kivitelezése feladatok ellátása”                     

 1. TOP-1.2.1-15 VE1-15 VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések  Sümegen                                     Végh László polgármester                           

           pályázat keretein belül az „Afrikárium Észak-nyugat oldali melléképület bontási munkái                   

           és az Afrikárium homlokzat felújítási munkái feladatok ellátására felkért ajánlattevők kiválasztása       Végh László polgármester

 1. TOP-1.2.1-16 Ramassetter látogatóközpont kialakítása Sümegen pályázat keretein belül

         „eszközbeszerzés- babzsákfotelek „ feladatok   ellátása                          

 1. TOP-1.4.1-16VE1 2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen – II. ütem „eszközbeszerzés”                         Végh László polgármester
 1. TOP-1.4.1-16VE1 2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen –                                                                           Végh László polgármester

          II. ütem „eszközbeszerzés tárgyainak beszerzésére vonatkozó szerződés részét nem képező szállítási díj

 1. Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg  belterület                                                            Végh László polgármester                            

           2003/1 hrsz-ú és 2003/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésének  kérdése

 1. Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg belterület                                                              Végh László polgármester

            1159 hrsz-ú ingatlan bérbevételére vonatkozó ajánlat             

 1. Alkohol- Drogsegély Ambulancia helyiség használatával kapcsolatos  kérelem                                                  Végh László polgármester
 1. Kasza és Társa Betéti Társaság bérleti díj csökkentésére, vagy annak elengedésére irányuló kérelme           Végh László polgármester
 1. Tóth Veronika Sümeg, Kálvária tér 8. 1/5. szám alatti költségelvű önkormányzati lakás bérleti                      Végh László polgármester

         jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme                                              

 1. Sümeg, Árpád u. 1. 1. em. 2. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása                                           Végh László polgármester
 1. Sümeg, Kossuth L. u. 24/4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása                                            Végh László polgármester
 2. Sümeg, Táncsics M. u. 31/3. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása                                           Végh László polgármester           
 1. Sümeg, Táncsics M. u. 31/6. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása                                           Végh László polgármester
 1. Sümeg, Udvarbíró tér 6. fsz. 4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása                                       Végh László polgármester
 1. Tájékoztatás a polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseiről                                                                    Végh László polgármester
 1. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről                                                                                                                          Végh László polgármester
 1. Tájékoztató két ülés közti eseményekről                                                                                                                           Végh László polgármester
 1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                                                                              Végh László polgármester
 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről                                                                                             Végh László polgármester