Az első fecske – 450 millió foglalkoztatásra


Örömmel jelenthetjük be, hogy a Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser járásokban című projektünk, 450 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Magyar Államkincstárral a szerződéskötés is megtörtént, így kezdődhet az együttműködésen alapuló megvalósítás.

A programban Sümeg Város Önkormányzata, Devecser Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  főként  hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítését valósítja meg munkaerő piaci programokkal.

A projekt keretében „Paktum iroda” jön létre, valamint álláskereső személyek részére műhelymunkák, fórumok, célzott, lehetőség szerint duális képzések valósulnak meg. Elkészül egy megalapozó helyzetfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány és foglalkoztatási stratégia is. A projekt része helyi termék szolgáltatásfejlesztés a vállalkozók bevonásával.

A projekt fizikai befejezéséig megtörténik a minősítés megszerzése, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok összegyűjtése is.

 

Pályázatok időszaka

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. Az uniós források felhasználását tíz operatív program keretében lehet megvalósítani, melyek illeszkednek az EU2020 stratégiához.

Városunk ezen operatív programok keretében lehívható forrásokra is tervez, főként TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) területen, de folyamatosan figyeljük a többi, megjelenő vagy társadalmi egyeztetésen lévő kiírásokat is a fejlesztési stratégiánk megvalósítása érdekében. Az egymásra épülő pályázati projektek hatalmas lendületet és fenntartható fejlesztési irányokat szabnak városunknak, meghatározóak mind a 2020-ig tartó megvalósítás tekintetében mind a további, már a megvalósítást követő fenntartási időszakokban is.

 

Vidékfejlesztési Program (VP)

Vidékfejlesztési Program keretében szintén van lehetősége városunknak fejlesztési forrásokhoz jutni. A VP program keretében, vidéki térségekben működő mikro- kis és középvállalkozások is sikerrel pályázhatnak, fejleszthetik tevékenységüket.

Ilyen lehetőséget biztosít a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1–16 azonosító jelű) felhívás.

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)

Az aktív civilek már jól tudják, mint minden évben, 2017-ben is lehet civil szervezetek számára működési és szakmai programok támogatására pályázni. A Nemzeti Együttműködési Alap célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése.

A működési célú pályázatok benyújtásának határideje január közepén lejárt, de a szakmai programok tervezésére irányuló pályázatok, a vonatkozó kollégiumoktól függően, még február elejéig benyújthatóak az eper rendszerben.

További információk: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

 

LEADER vidékfejlesztési pályázatok 2017-ben

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület a fejlesztési stratégiáját a működési területét érintő 59 településre készítette el. Az első pályázati felhívások várhatóan az év első felében megjelennek. A LEADER programnak egyik fő elvárása, hogy a pályázók a működési területen lévő más vállalkozókkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal valamely témákban találjanak együttműködési pontokat, tevékenységeikhez használjanak térségi erőforrásokat is.

A pályázati lehetőségekről rendszeresen tájékoztatást nyújtunk. További információ a www.eltetobalatonfelvidek.hu honlapon érhető el.

A pályázati rovatot összeállította: Oszkai Réka pályázati referens