120 éves lapunk, a Sümeg és Vidéke


120 éves lapunk, a Sümeg és Vidéke

Szemezgetések…ebben az esztendőben minden hónapban válogatunk az 1897-es újság érdekes írásaiból

 

1848.

Díszmű a szabadságharc jubileumára.

 

(…) Még csak egy fél század rohant el fölöttünk a nagy napok óta, s a szabadságharc emlékei máris elmosódnak, szertefoszlanak. Apáink még ott véreztek a küzdők sorában, fiaink csak mint mesés legendát hallják a szabadságharc vérrel, könnyel, dicsőséggel teljes történetét.

Ami veszendőbe merül, homályba borul, ime most ércnél maradandóbban megőrzi egy munka, melyet örömmel üdvözülünk március tizenötödikének ünnepe előtt.

Ezernyolcszáznegyvennyolc a cime a hatalmas diszmünek, amelynek cimlapján három országosan tisztelt iró neve pompázik. Jókay Mór, Bródy Sándor és Rákosi Viktor a munka szerkesztői. S melléjük szegődött az ország neves iró és művészgárdája, hogy megalkossák azt a nagy, pompás művet, amelyhez hasonló magyar nyelven még nem jelent meg. Nemcsak alakra, diszre a megirás és kiállítás művészetére új és meglepő a mű, de az előadás megválasztott formája is a legalkalmasabb, talán az egyetlen, hogy mélyen az elménkbe és szivekbe vésse 1848-49 minden oldalról teljes, összefüggő és világos történetét. A helyett, hogy több kevesebb művészettel elmondaná az író, legteljesebb értelmében elénk hozza az egész kort. Szemünk elé varázsolja az eseményeket, az embereket, tetteiket és eszközeiket, s mindent hivenugy a hogy volt, a hogy megtörtént. Másfél ezer müvészi nagyobbára egykoru  kép követi egymást: a szereplő személyek, a nagy idők emberei,  az események, csaták, ütközetek, emlékek, ereklyék, fegyverek, kéziratok, falragaszok, aztán a kor gondolkodását és hangulatát mélyen jellemző guny és torzképek is. Amit csak művészet alkotott, szorgalom, tudás, becsvágy, összehordatott, a mi nagy nevek révén hozzáférhető volt, mind együtt van ott a szabadságharc emlékeiből, s mindenki első szempillantásra láthatja, hogy ez a munka teljesen tökéletes, ebből nem hiányzik semmi.

A képek mellé neves irók adták a magyarázatokat, röviden bár, de teljesen, s oly művészettel, melyhez foghatót történelmi munkában nem találunk,, nemcsak Magyarországon, de sehol Európában. (…)

Dicséret érte a kiadóknak a Révay Testvérek irodalmi intézetnek, amiért a mű árát oly olcsóra tették, hogy azt mindenki megszerezheti. (…) Ez okon bízvást reméljük és hisszük, hogy nem lesz család Magyarországon, a melynek asztalán az új albumszerü díszmű helyet nem találna.(…)

 

Ebben a hónapban szemezgetett: Szijártó Éva – 2017