E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. Áramhálózati Üzem Szombathely, Puskás T.u.5. LAKOSSÁG ÉRTESÍTÉSE Tisztelt Ügyfelünk ! Értesítjük, hogy : 2017. június 1-én 08:00 órától várhatóan 17:00 óráig Sümeg, Táncsics utca páratlan 9-23, páros 2-32, Bosnyák utca páratlan 37-51, páros 26-42, Baross, Somoskert, Sarvaly, Ereki, Tátika teljes utcákban áramszünet lesz. Tisztelettel: Jákli Zsolt Áramhálózati Üzem Szombathely Közhirelési Hálózati […]

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására.   Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) […]

„A foglalkoztatás és életminőség javítása , családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázaton 150 128 772 Ft összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata. A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde fejlesztése valósul meg ebből a pályázatból, melynek átfogó célja a kisgyermekellátást nyújtó szolgáltatások minőségi fejlesztése, a családok megsegítése, az óvodai és bölcsődei ellátáshoz való […]

Helyi gazdaságfejlesztésre Sümeg Város önkormányzata 100 000 000 Ft támogatást nyert. A fejlesztés célja egy középkori kézműves vásár/piac , vásári forgatag elhelyezése a Tarisznyavár környezetében, a belvárosban található jelenlegi termelői piac megújítása, kapcsolódó marketingtevékenység megvalósítása, akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása és megújuló energiaforrás kiépítése.

Zöld város kialakítására Sümeg Város Önkormányzata  435 000 000  Ft összegű támogatást nyert. A projektben a  belvárosi szakasz folytatásával úgynevezett zöld folyosó jön létre, mely esztétikus környezetben vezeti le az igénybevevőket a park területére. Az utcán járdaburkolat cserére, csapadékvíz elvezetésre, zöld terültetek felújítására és parkolók kialakítására kerül sor. A tervezett parkban elhelyezésre kerül egy tó, […]

„A települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” című felhívásra benyújtott pályázaton 78 023 720 Ft összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata A projekt célja a csapadékvíz biztonságos elvezetése, a csapadékvíz-infrastruktúra fejlesztése, melynek köszönhetően javul a település környezeti állapota és a település helyi vízkár veszélyeztetettsége csökken. A projekt célterülete az Árpád utca műszaki tervben lehatárolt szakasza. Jelen beruházásban az árok […]

„Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott pályázaton 131 945 800 Ft összegű  támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata. A projekt önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésére irányul. Napelemes rendszerek kiépítésében érintettek az alábbi önkormányzati intézmények: – Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde – Ramassetter Vince Általános Iskola – Kisfaludy Sándor Gimnázium – Napfény Segítő Központ – Idősotthon.   A […]