A Sümegi Rendőrőrs szezonértékelője


A nyári időszak a Sümegi Rendőrőrsön is fokozott feladatellátást igényelt. Ezt az időszakot összegzi Makkos Róbert alezredes, őrsparancsnok.