Ügyvéd


  1. kérdés:

Az Országgyűlés 2013. 02. 11.-én fogadta el a 2013. évi V. törvényt, az új polgári törvénykönyvet, amely több lényeges változtatást vezet be az előző Polgári Törvénykönyvhöz képest. Az új Ptk. 2014. 03. 15-én lépett hatályba. A változtatás érintette többek között a társadalmi szervezetek működési szabályait is. A törvény 2 év haladékot adott, hogy a társadalmi szervezetek igazodjanak az új szabályozáshoz, és az új Ptk. hatálya alá helyezzék magukat. Ez a határidő 2016. 03. 15. napján letelt, viszont sokan nem tudtak eleget tenni a kötelezettségüknek, ezért 1 évvel meghosszabbították a határidőt.

  1. kérdés

Tulajdonképpen nagyon egyszerű a társadalmi szervezetek vezetőinek teendője. Meg kell keresniük egy olyan ügyvédet, aki képes, és kész adott esetben a hatályos szabályozáshoz igazítani a társadalmi szervezet dokumentációját. Leírva elég összetett maga a feladat, és nem várható el, főleg egy olyan társadalmi szervezet vezetőjétől, aki a tevékenységét különben is díjazás nélkül a köz érdekében végzi, hogy még a jogi szabályozással is oly mértékben tisztában legyen, hogy egy új Ptk. hatálya alá helyezkedés teljes dokumentációját el tudja készíteni. A teljesség igénye nélkül megemlítek pár lényeges szempontot az új szabályozásból, mely szerint például az egyesület, vagy alapítvány esetében szükséges pontosítani a tagok jogait, kötelezettségeit, az egyesület, alapítvány szerveit és hatáskörét. A vezető tisztségviselőknél is szigorodtak a szabályok, kibővültek a kizáró és összeférhetetlenségi okok.

  1. kérdés

Eddig is intéztük a sümegi társadalmi szervezetek, egyesületek és alapítványok jogi ügyeit. Sümegen közel 100 egyesület, alapítvány tevékenykedik, tehát jelentős feladatról van szó. Továbbra is jelentkezhetnek nálunk, és állunk rendelkezésre azoknak, akik érintettek. Bár öten dolgozunk az ügyvédi irodában, kapacitásunk korlátozott, de időbeni jelentkezés esetén továbbra is vállaljuk díjmentesen, hogy összeállítjuk az egyesületek, társadalmi szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedéséhez szükséges dokumentációkat.

  1. kérdés

A gazdasági társaságok a cégtörvény szerint csak jogi képviselővel járhatnak el, tehát meg kell keresni egy erre szakosodott ügyvédet.

Meg kívánom jegyezni, hogy irodánk kellőképpen felkészült, és nagyon sok gazdasági társaság jogi képviseletét látja el jelenleg is.

A gazdaság stabilitása és biztonsága érdekében módosult a Ptk. azon része, amely a Kft. esetében a törzstőke legalább 3.000.000 Ft minimális összegre való felemelését írja elő 2017. 03. 15. napjáig. Ezzel is a biztonságot növeli a jogalkotó a gazdasági társaságok esetében, valamint egy tisztulási folyamat is megindul a tekintetben, hogy vannak úgynevezett alvó társaságok, melyek jelenleg nem aktívak, és itt adott esetben lehetőség lesz a cégbíróságok részéről azok törlésére.

 

Rédei Zsolt

ügyvéd

06-70/620-7518