Röptessünk-e papírsárkányokat Sümegen?


Röptessünk-e papírsárkányokat Sümegen?

 

Megalakult Sümegen a városmarketing bizottság. Tartott is már két ülést a nyári szünet előtt: egy technikai jellegűt és egy tartalmit.

Az egész nem annyira rémes és érdektelen, mint elsőre hangzik. Elegendő ennek bizonyítására, ha megemlítem, hogy az egyik felmerülő kérdés az volt: tartson-e Sümeg egy nagy és látványos papírsárkány eregető versenyt, amelyre idegyűlik a teljes országos média és a város sok milliós reklámhoz jut, szinte ingyen.

A kérdést egy jelenlévő stratégiai kommunikációs szakértő vetette fel és a válasz komoly megfontolást igényel. Egyfelől valóban tarthatatlan, hogy az országos médiában alig-alig akad sümegi keltezésű tudósítás,. Ami megjelenik, az is szűk körben terítődik. Ez az állapot nem használ a sümegi idegenforgalomnak és a város külső megítélésének sem.

Az is igaz, hogy Sümegnek nagy hasznára lenne, ha divatos hellyé tudna válni, például több lenne a munkalehetőség és felértékelődnének az ingatlanok, ahogy az a káli medencében például megtörtént.

Érdekessé kell válni, be kell törni az országos nyilvánosságba, ami bátorságot és kezdeményező készséget kíván.

A kérdés csak az, nincs-e az egyértelmű médiahackelésnél tisztesebb és szalonképesebb eszköz, hiszen sárkányt eregetni szinte bárhol lehet, nem kell hozzá több száz éves múlt és nem kellenek hozzá kulturális értékek sem, a dolog mindenképpen jól mutat a képernyőn

Személyes álláspontom az, hogy az új  ötletek lehetőleg a meglévő történeti értékre támaszkodjanak, de ha ez nem megy, akkor nem szabad elzárkózni semmi olyasmitől, ami segít áttörni a mostani a „üvegplafont” és oldani tudja a Sümeggel kapcsolatos nyilvánosság belterjességét. Tehát egyszer meg kellene próbálni ezt is, a várfutást is és bármilyen látványos bulvármédia képes akciót.

A városarculat meghatározásán dolgozó munkacsoport persze foglakozott ennél úgymond komolyabb témákkal is.

Üléseire meghívja a város „véleményvezéreit” és elsőként azt kérdezi tőlük, mit gondolnak Sümeg öt  legalapvetőbb értékének?

Az eddigi válaszokat kissé szubjektíven értelmezve azt mondhatjuk, hogy Sümeg a lehetőségek városa, óriási, jórészt kihasználatlan turisztikai és kulturális potenciállal.

Ezt  jelek szerint csak úgy lehet felszínre hozni és átadhatóvá tenni, ha első lépcsőben a fogyasztói igényekre koncentrálunk.

A vendéglátásnak kulcsszerepe van ebből a szempontból. Éppen függőben van a belváros két nagy jelentőségű objektumának sorsa, a turistaszállóé, és a Scottié. A sümegiek által csak „Fényesnek” nevezett Kisfaludy-vendéglátó együttessel olyan hármast alkothatnának, amely alkalmas volna az igazi vendégfogásra és marasztalásra. Például  olyan fagylalttal, amelyért a Balatonról is idejönnének.

Ide kapcsolódik az a kérdés mi legyen Sümeg vezető rendezvénye? Azt mindeni látja, hogy a mai kínálat alig képes új látogatókat tartósan idevonzani.

E sorok írója a maga részéről továbbra is azt tartja, hogy ennek Kisfaludy Sándorhoz kell kapcsolódnia. Kisfaludy költői életműve a nyelvi változások miatt ma már aligha alkalmas arra, hogy visszakerüljön régi helyére a nemzeti panteonban. Viszont, mint próza és naplóíró roppant érdekes.

A város nem pusztán irodalmi emlékhelyekkel rendelkezik, hanem egy roppant vonzó Jane Austen kortárs szerelmi történettel is, amely szerkezetében nagyon hasonlít az angol írónő legnépszerűbb művének cselekményére, csak jóval izgalmasabb és eseménydúsabb annál. Úgy gondolom, ezt a történetet kell eladni.

Másik vélemény szerint Ramasetter Vince bornagykereskedői örökségére kell építeni. Egy olyan minőségi borfesztivált rendezni, amely idevonzaná a valóban igényes közönséget.

Olyan nézet is elhangzott, hogy az egymáshoz időben amúgy is közel eső  Mária napi búcsú és a  szüreti fesztivál összevonásával lehetne megteremteni a vonzó vezető rendezvényt. Ez a gondolat tényleg adja magát, csupán az a probléma vele, hogy a kulturális örökség olyan elemeit próbálja vegyíteni, amelyek szöges ellentétei egymásnak. Az egyik a pogány hagyomány része, a másik pedig az átélt keresztény hit sümegi fő eseménye.

A nagy rendezvény kérdése – így vagy úgy  – a közeljövőben minden bizonnyal eldől. Talán nem is ez a fontos ebben a pillanatban. A városmarketing bizottság októberben ajánlásokat készít majd a képviselő-testület számára arról, milyen tartalommal és  milyen eszközökkel lehetne Sümegnek a  külvilágba sugárzott képét  vonzóbbá tenni.

A lényeg, hogy elinduljon a közös gondolkodás, majd a közös cselekvés.

Hogy sikeres legyen városmarketing, feltétlenül szükséges a megvalósító közeg . Ha ez megvan, a  tartalmi ügyek, a lehetőségek és a források függvényében  úgyis alakulnak maguktól. Mert Sümeg tényleg a lehetőségek városa.

 

Bóra Zsolt