„Napló 56-ból” – ünnepi műsor Rami színkör és a Kisfaludy színjátszó Kör közreműködésével


Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, Sümegen a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban gyűltek össze a város lakói, hogy közösen emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, eseményeire.

Végh László, a település polgármestere Nem hagyhatjuk nyomtalanul elmúlni a múltat, újra és újra fel kell idéznünk – címmel mondott beszédet. Szólt többek között Mindszenty bíboros életéről is, aki sok szállal kötődött Sümeghez. Az ő sorsában benne foglaltatik 56 teljes öröksége – mondta-, az emberi élet és a szabadság feltétlen tisztelete. Most nézzék, hallgassák meg a köszöntőt teljes egészében.

A város vezetői október 23án lerótták kegyeletüket a temetőben, és az 56-os hősök emlékhelyei előtt.

A hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták a temetőben a kopjafát, az 56-os forradalomban és szabadságharcban elesett hősök és áldozatok emlékére. Koszorút helyeztek el Kisfaludy István, egykori katonatiszt sírjánál, aki az okt. 27-én megalakult sümegi forradalmi tanács elnöke volt.

Ugyancsak letette az utókor a megemlékezés virágait ott, ahol 1956-ban a forradalmi nagygyűlést tartották, valamint tisztelegtek Németh József emléke előtt, aki hősi halált halt 56 november 4-én.

Nemzeti ünnepünkön Napló 56-ból címmel láthatta a megemlékező közönség az ünnepi összeállítást, egy színdarabot Bókkon Gyula pedagógus rendezésében a Rami színkör és a Kisfaludy Színjátszó Kör előadásában.

Egy korabeli iskolás fiú naplójegyzeteiből kelt életre a történelem, elevenedtek meg a forradalom és szabadságharc eseményei meghatóan, a kor jellegzetességeit megmutatva.