Fájdalmas Szűzanya búcsúja a ferences kegytemplomban


A búcsújárás népünk ezeréves hagyománya. A hit, kegyelet és hála építette fel azokat a Mária kegyhelyeket, melyekre a katolikus hívek szeretettel, örömmel és áhitattal zarándokolnak. Jól ismert, híres kegyhely a sümegi ferences templom is, 1699 óta. Ekkor történt ugyanis egy csodás gyógyulás, a bécsi nemes asszonynak, Berghoffer Mária Zsófiának esete.
Gyógyulása után az asszony felkereste a várban tartózkodó Széchenyi Pál püspököt és vele is közölte a történteket. A sümegi rendház feljegyzései szerint még abban az évben hét csodás gyógyulás történt a templomban a Szűzanya közbenjárására. Ezeket maga a püspök vizsgáltatta ki, s még abban az évben, július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján hivatalos aláírásával és pecsétjével ellátva hitelesítette a leírt gyógyulásokat. Ezek híre csakhamar bejárta a Dunántúlt, majd az ország többi részét, sőt eljutott a határokon túlra is.

Idén is több százan érkeztek zarándok úton a Fájdalmas Szűzanya szobrához. Áldást kérni, tisztelegni.

Az időjárás nem volt kegyes ezúttal, nem szabadtéren, hanem a templomban ünnepeltek a résztvevők. Ám ennek is fontos jelentősége volt.

Dr. Barsi Balázs OFM szerzetes, hitszónok, teológiai tanár elmondta, Isten mindent a javunkra fordít, ha gondolkodunk. Ennyi gyónó sohasem volt ezen az alkalmon. Olyan nagy élmény megtapasztalni azt, mennyire szeretik az emberek az Úristent, mennyire jók akarnak lenni, és mennyire fáj az, hogy gyengék vagyunk, hogy nem tudunk szeretni. Nem csak vallásosak akarunk lenni, hanem megtérni az Úristenhez és egymáshoz. Sokszor a felületen maradunk- fogalmazott. Vannak búcsús sátrak, találkoznak egymással régóta nem látott rokonok, ismerősök, egy jó ebéd – ezek nem mellékesek, de a lényeg, hogy találkozni akarunk Istennel, aki szeret minket, aki megbocsát, és mi is akarunk tanulni, szeretni. Ez a búcsúnak a lényege!

A szentmisét Dobszay Benedek tartományfőnök atya celebrálta. Szentbeszédében arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy találják meg az örömforrást hitükben.

Sokszor felmerül bennünk – mondta -, mennyire fontos, hogy a kereszténységnek az örömteli, vidám, derűs arcát megmutassuk. Ez így van jól.

Fontos a fiataloknak is bemutatni a keresztény örömöt. A vallás Isten követése, és az Istenben való hit örömmel töltheti el az embert. De ne feledkezzünk el arról a titokról, amiről sokszor hallunk a szentírásban-Pál apostoltól is-, hogy a kereszt, a szenvedés éppúgy hozzátartozik a vallásos élethez, mint az öröm. Ma a fájdalmas anya képe van előttünk- mondta-, és hagyjuk, hogy ez a kép, Máriának a szenvedése a kereszt alatt hasson ránk. Hagyjuk, hogy elvigyen magával ez a kép, és maga a Szűzanya szeretete, ízlelgessük a szenvedésnek, a fájdalomnak az értelmét. Mindezt hittel.

Idén a körmenet elmaradt, a híveknek szentség imádásban volt részük.

A több száz zarándok, és köztük a sümegi és környékbeli katolikus hívek idén is méltóképpen ünnepelték a Szűzanyát ezen a szeptemberi alkalmon, éltetve tovább a hagyományokat, melyek biztos alapon nyugszanak, merthogy

Tetszett a Fölséges Mindenható Úristennek Sümeg városát és abban a franciskánusok templomát az 1699-dik esztendőben böjtelő havának hatodik napján Szent Hellyé tenni és választani és ugyanazon templomban az ő szent Anyjának képét csudatételekkel megdicsőíteni.”

Győrfi H. Marianna

A szentmiséről készült hosszabb összefoglalót a www.sumegonline.hu weboldalon nézhetik meg a Sümeg Városi Televízió műsorában.