DRV tájékoztatása.


Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra
változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó
állandó lakossági felhasználóknál 2017 év elejétől.

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a
számlázás ritkításával megtakarított költségeket a
szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság
egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a
szennyvízelvezetés és – tisztítás zavartalanságának folyamatos
biztosítása érdekében.

Kérjük, hogy a tisztelt felhasználók minél szélesebb körben
történő értesítése érdekében a mellékelt tájékoztatót
lehetőségük szerint a helyben szokásos módon, továbbá a
település médiáiban (honlap, helyi újság, stb.) elhelyezni
szíveskedjenek!