120 éves lapunk, a Sümeg és Vidéke


Ebben az évben minden hónapban válogatunk az 1897-es újság érdekes írásaiból

Régi emlék.

A multaknak sok érdekes emléke esik áldozatul a kőmíves bontó csákányának. Egyik a másik után tűnik el, hogy helyet engedjen a modern kor átalakító munkájának.

Városunkban a török hódoltság és a kuruc-labanc harcok szomoru időszakának egyik emléke omlott össze a mult héten. Emlitettük, hogy a polgári kör megvásárolta a Szily-féle házat, melyhez a négy keres bástyatorony egyike, a város-ház téren álló is tartozott.  A kör átalakítatja a háznak hátulsó részét, s ezért szükséges volt e régi épületnek eltávolítása, melyben valamikor a vitéz várőrök lesték: nem jön-e a kontyos török vagy a kuruc magyar?

Érdekesnek tartjuk, midőn e régi alkotmány eltűnik, hogy megemlítsünk valamit történetéről. Széchenyi György (1648-1658) nemcsak a felső várat erősítette meg a címerével diszlő várkapu emelésével s innen a vigyázó toronyig futó körfal huzásával, hanem a vár lábánál a belvárost bekerítő magas és erős kőfalat is ő építette s ennek öt különböző pontjára egy-egy kerek bástyatornyot is állítatott. Ezek közül ez ideig 4 állott, az 5-iket rég elseperte a haladó kor, ugy hogy ma azt sem tudjuk: hol volt?  E négy torony közül ma már csak három áll. Egyik Bogyay Kálmán lakásán, a másik az Eitner-féle kert sarkán, a 3-ik a Cseh László-féle ház mögött, a vároldal alsó részén, melytől a körfal fölfutott a felső kapuig.  A 4-ik az iskola épülettel szemben álló,  immár a multé. Ez jóval magasabb volt a társainál. Az emeleti részt valószinüleg Bíró Márton püspök toldotta tetejébe, legalább az MB. betüs téglák ezt sejtetik.

Szegény tornyot az idő már megviselte, ugy hogy egy-két évvel elöbb vasrúdakkal erősítették össze az emeletet. Míg állott, sokféle célra szolgált, de a legutóbbi időben már üresen buslakodott mert a benne való tartózkodás életveszéllyel járt. Most lerombolták, egészen.  Kezdetben szokatlan lesz szemünknek, hogy hiányzik az a kerek alkotmány, de lebontása már azért is előnyös volt, hogy a városház-ucca bejárata, melybe beleterpeszkedett, szélesebbé válik és egyenes vonalat nyer. A régi emlék elmult de köveiből, tégláiból még a nyár folyamán uj épületet raknak.

Igy épül a multból a jövő!

  1. május 9. (eredeti helyesírással)

Szemezgetett: Szijártó Éva – 2017.