EBOLTÁS


 

Értesítem az ebtartókat, hogy az ebek kötelező veszettség elleni oltása és féreghajtó szerrel történő kezelése
2019. szeptember 10-én /kedden/ délelőtt 8-10 óra között és délután 15-18 óra között
2019. szeptember 12-én /csütörtökön/ délelőtt 8-10 óra között és délután 15-18 óra között

 

a pótoltás

2019. szeptember 24-én /kedden/
és szeptember 26-án /csütörtökön/
délelőtt 8-10 óra között és délután 15-18 óra között
lesz megtartva.

Az oltás helye: dr. Capári Balázs Sümegi Kisállat Rendelője.

Címe: Sümeg, Bosnyák u. 24/2.

Az oltás díja szervezett oltás keretében 5000.- Ft, amely magában foglalja az oltóanyag, az oltási díj és a féreghajtó tabletták költségét is.

Akinek nincs sorszámozott oltási könyve, annak oltási könyv 500 Ft. 

A mikrochippel való megjelölés díja 5000.-Ft, mely magában foglalja a regisztráció díját is.

 


 

Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a kutya tartójának kötelessége.

Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást, az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban (ideértve a 2018-ben nem oltott ebeket is), veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni.

A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és amennyiben még nincs az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §-a a következő (10)–(12) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi.

(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé.”