Hónap műtárgya Március – Gróf Batthyány Lajos üvegpohara


A Kisfaludy Sándor Emlékház, mintegy virtuális kiállításként, havonta bemutat egy-egy érdekes tárgyat. A sorozattal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi érték, gyöngyszem, megbújó szépség található a város gyűjteményben.

Március havi műtárgyunkat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója kapcsán választottuk ki. Ez a tárgy a gyűjteményünk egy különleges darabja, a szabadságharc hős vértanújának, gróf Batthyány Lajos a független magyar kormány miniszterelnökének üvegpohara, melyet Darnay Sára (1903-1990) ajándékozott a Kisfaludy Emlékmúzeumnak.

Az üvegpohár hengeres, de ívelten kihajló alján, erőteljes talpgyűrűvel bemélyedő omphalos (tengely), 14,1 cm x 10,4 cm x 8,8 cm nagyságú. Kívülről oldalán négyes osztású klasszicista koszorúdísz látható, mely köszörült technikával készült. Darnay Kálmán szerezte az 1910-es években, az általa igazgatott Múzeum részére. Ezt látszik igazolni az Állami Darnay Múzeum korabeli Leltárkönyve, melynek bejegyzése hitelesíti a pohár eredetét és egykori tulajdonosának a nevét.
Az ősrégi főnemesi származású gróf németújvári Batthyány család sarja, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke volt. Pozsonyban született 1807. február 11-én. Négy éves amikor édesapja meghalt, s az árvát jobbára házitanítója nevelte. Nála ismerkedett meg a francia felvilágosodással és a kor liberalizmus eszméivel. 1826-ban lépett be a hadseregbe majd négy év elteltével, alhadnagyi rangjáról lemondva, megvált a katonai pályától, majd Ikerváron gazdálkodott.

Komolyabb politikai szerepet először az 18391840-es pozsonyi országgyűlésen töltött be, mint a főrendiházi ellenzék vezére. Mint az Iparegyesület elnöke, 1843-ban került kapcsolatba Kossuth Lajossal, akivel később közösen dolgozták ki az Ellenzéki Nyilatkozatot.

Tagja volt az országgyűlés reformköveteléseit Bécsbe vivő küldöttségnek. V. Ferdinánd király 1848. március 17-én őt bízta meg az első magyar minisztérium (kormány) megalakításával. Az 1848. március 23-i ülésen terjesztette fel az un. „Batthyány-kormány” minisztereinek jegyzékét. Első feladataként kidolgozta az átalakulás törvényeit, és azokat elfogadtatta az utolsó rendi országgyűléssel. Kormánya e törvények hatályba lépése után, április 11-én kezdett működni. A rendkívül nehéz kül- és belpolitikai helyzetben Batthyány kiváló teljesítményt nyújtva kortársai fölé magasodott: az 1848 márciusában hatalomra került kormányzatok közül, az övé maradt a legtovább, több mint fél évig, hivatalában. A szabadságharc bukása után Pesten tartoztatták le 1849. január 8-án. Mivel a bécsi kamarilla őt tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, az Olmützben összeült haditörvényszék halálra ítélte és október 6-án Pesten kivégezték.

 

Torma Alexandra
Kisfaludy Emlékház